poukázati [po-u-] dok. 1. kniž. (nač; poněk. zast. k čemu) obrátit, soustředit něčí pozornost k něčemu; upozornit (nač), připomenout (co): p. na možnosti, na chyby; p. k zajímavé shodě (Vrchl.); p. na pozdější práci, nutno p., že jsme pokročili ve stavbě bytů 2. (co; co komu) dát vyplatit poukázkou: p. někomu peníze, podporu; poukázaná částka; peněž. dát příkaz k výplatě 3. poněk. zast. (koho na koho, co, řidč. ke komu, čemu) odkázat 2: poukázal jej na banku (Mach.); být poukázán sám na sebe (Baar); p. někoho k řediteli 4. zast. (nač, k čemu) rukou n. něčím lehce ukázat; pokynout: poukázal na křeslo (Havl.); poukázal k pahrbečku (Ner.); †poukázati se dok. ukázat se, objevit se, zprav. na chvíli: mlha se poukáže (Pal.); ned. poukazovati