poukázka [po-u-], -y ž. (2. mn. -zek) 1. list s písemným příkazem něco vykonat, přijmout n. odebrat: p. k lékaři; poštovní p.; podepsat p-u; práv. asignace; pošt. peněžní p. *2. poukaz 2, příkaz, rozkaz: nemeškal dle její p-y len na vůz odnésti (Něm.)