poukaz [po-u-], -u m. (6. j. -u, -e) 1. (nač, na koho) upozornění, odkázání, odkaz 3: bránil se p-em na svou nezkušenost; p. na úspěchy; odmítnout žádost s p-em, že... 2. (nač, k čemu) potvrzení opravňující k odběru, ke koupi něčeho ap.: dát někomu p., aby...; p. k odběru papíru; p. na boty; p. na rekreaci, na léčebnou péči; peněžní p.; spotřební p.; mít u sebe p-y; vydávat p-y; peněž. příkaz k výplatě