povodeň, -dně ž. zátopa vzniklá vystoupením vodního toku z břehů: jarní, horská, katastrofální p. velká voda; hnutí přišlo náhle jako p.; přen. p. slz příval; kniž. expr. p. pěších a jezdců (Jir.) velké množství, spousta: p. anekdot příval