povzdech (*povzdych Jir.), -u m. (6. mn. -ších) vzdech (zprav. slabší, mírnější), povzdechnutí: lehký, bolestný, trpký p.; odpovědět, končit vyprávění s p-em; odložil dopis s p-em; přen. od lesa vanul hluboký p. (Jir.) šumění; psával na lístky bloku své p-y (R. Svob.) projevy stesku