prádelna, -y ž. (2. mn. -len) 1. místnost zařízená na praní prádla: domovní, nemocniční p. 2. podnik obstarávající praní prádla pro zákazníky: komunální p.