právník, -a m. (6. mn. -cích) (právnička, -y ž.) jurista 1. osoba odborně vzdělaná v právu, znalec práva (ve význ. 3): promovaný p.; věhlasný p.; rozhodnout po konzultaci s p-em 2. studující práv: p-ci a medici