prť, -ti, -tě (*pirť, -tě, Něm.) ž. nář. a sloven. ovčí pěšinka, horská n. lesní stezka: po prtích jdou nahoru (Strnadel)