proflákat, profláknout (min. -kl, -knul, -kla, trp. -knut) dok. ob. expr. (co) prozahálet (čas), promarnit 2: p. celý den; proflákám zde čas do večera; proflákat se, profláknout se dok. ob. expr. (kudy) flákavě projít, potulně, bez práce se protlouci: p. se ulicí; p. se vojnou, školou