prohádati dok. (co) 1. nesprávně, nepřesně odhadnout, zmýlit se v odhadu něčeho: odhadoval váhu kufru a neprohádal; neprohádám mnoho, řeknu-li, že je mu třicet let *2. strávit (čas) hádáním: do prosince jsme to prohádali (Kub.)