projekt, -u m. (6. j. -u, řidč. -ě) (z lat.) návrh, plán (něj. díla technického n. stavebního): p. budovy; p. strojního vybavení podniku; p. výstavy; odb. generální p. podávající povšechné, zásadní řešení; zadávací, prováděcí p.; stav. výkres, podle kt. se provádí stavba, stavební plán; zastavovací, rajónový p.; projektový příd.: tech. p-é středisko; stav. p-é práce