propan-butan, propanu-butanu, propan-butanu m. (6. j. -u) chem., tech. směs propanu a butanu užívaná k topení, svařování ap.; propanbutanový příd.: p. vařič