protoulati dok. (co) 1. strávit (čas) toulkami, touláním: p. celé dni v lesích *2. touláním, potulkami prochodit: p. pole a les (Uh.); protoulati se dok. řidč. (kde) dosyta užít toulání: celý den protoulal jsem se po březích Orlice (V. Mrš.); p. se lesy (Jah.)