prováděti ned. (3. mn. -ějí) 1. k provésti 1-5: p. vojenské útvary pohraničním pásmem; – p. návštěvníky výstavou; p. koně po dvoře; – p. děvčata o pouti brát k tanci; – p. sběr, výzkum, stavbu, (často nevh. místo pouhého slovesa: p. účtování místo účtovat); p. seskoky padákem; p. ranní prostocviky; p. hospodářský plán; p. darebáctví vyvádět; p. rejdy, zločiny páchat; – řidč. p. podobiznu (Čap.-Ch.); řidč. p. výběr houslových skladeb; p. kouzla †2. p. si vést si: p. si zpupně (Klicp.); prováděti se ned. řidč. chodit spolu; vodit se: provádějí se alejí, parkem; nás. provádívati, provádívati se