prozvoniti dok. (3. mn. -í) 1. expr. (co) rozhlásit, vyzvonit: (o Trčkovi) věřili, že všecko prozvoní (Wint.) 2. sděl. tech. slang. (co) zvoněním (ve význ. 3) přezkoušet: p. telefon, kabelový úsek