růžověti ned. (3. mn. -ějí) stávat se růžovým: tváře mu začínají horkem r.; růžověti se, růžověti ned. řidč. být růžový, jevit se růžově: v travičce růžověly se poupátka chudobek (Něm.); za okny růžověly muškáty ○ předp. pro-, roz-, z-, za-