rafat ned. expr. (z něm.) 1. (po kom, čem) (o zvířatech, zř. zhrub. o lidech) chňapat: štěně rafalo po noze; – (Růžena) rafá po jeho ruce (Hais) 2. štěkat, hafat 1: psi (na nás) zlostně rafali 3. řidč. zhrub. (zlostně) mluvit 2, křičet 3, hubovat (Šlej. aj.); – rafat se ned. expr. 1. chňapat (po sobě), rvát se: smečky psů se rafaly 2. zhrub. (~; s kým) hádat se 1, přít se: r. se ve správních radách (Kult. pol.); nech ho, co se s ním budeš r. (Mor.) ○ předp. po-, po- se