rap, -a m., rapa I, -y ž. (John) (z něm.) poněk. zast. ob. černý kůň, vraník: rap s bílou hvězdičkou (Bass)