reagovati ned. i dok. (z lat.) (~; nač; řidč. proti komu, čemu) projevovat, projevit odezvu, odpovídat, odpovědět na něj. vnější popud n. podnět: okamžitě, živě r. na každou změnu; na pozdrav vůbec nereagovala; r. vtipem; r. na poznámku, na námitky odpovídat, odpovědět; r. na výzvu strany; r. na článek zaujímat, zaujmout k němu stanovisko; řidč. reagovali proti němu co nejvášnivěji (Šal.) stavěli, postavili se na odpor; seismograf reaguje na každý otřes; tvář reagovala na bolest; biol., fyziol. jevit, projevit reakci: kůže reaguje na podráždění, duhovka na světlo; chem. podléhat, podlehnout chemické změně, reakci: r. kysele, zásaditě, neutrálně ○ předp. od-, za-