redikat se [-dy-], redikovat se ned. (z rum.) nář. stěhovat se (Něm.)