relevance, -e ž. (z lat.) kniž. a odb. závažnost, významnost, důležitost: estetická r. promluvy (Muk.); fonologická r. hlásek; práv. právní platnost urč. předpisu