resignace, rezignace, -e ž. (z lat.) 1. vzdání se, zřeknutí se úřadu, funkce ap.: podat, nabídnout r-i na místo ředitele, na funkci předsedy rezignovat; přijmout něčí r-i; r. vlády demise 2. trpná odevzdanost v osud (ve význ. 2): oddat se tiché r-i; upadnout v tupou r-i; beznadějná r.; resignační, rezignační příd.: r. prohlášení; – r. rozpoložení