ročenka, -y ž. (2. mn. -nek) ročně vydávaný sborník, obsahující zprávy a data někt. instituce n. oboru anebo články zábavného n. poučného obsahu; almanach: statistické r-y