robot, -a m. (živ.) 1. (též robotka, -y ž.) postava umělého člověka, kt. vytvořil Karel Čapek ve svém dramatu RUR; automat vykonávající někt. lidské činnosti vůbec 2. expr. člověk pracující namáhavě a bez odpočinku: pracovat jako r.; člověk se nesmí stát r-em bez radosti ze života nádeníkem; robot, -u, -a m. (neživ.) složitý stroj konající rozmanitou práci: kuchyňský r. elektrický strojek k mechanizaci kuchyňských prací (mletí, strouhání ap.); zdrob. robotek, -tka m. (6. mn. -tcích)