rolník, -a m. (6. mn. -cích) (rolnice, -e ž.) kdo pracuje v zemědělství, dř. na vlastním hospodářství: střední, drobný r.; družstevní r. družstevník; stát, vláda dělníků a r-ů; expr. zdrob. rolníček, -čka m. (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích)