rozmodliti se dok. (3. mn. -í) řidč. dát se do modlení: sepjal ruce, rozmodlil se v duchu tiše (Táb.); přen. obličej se mu rozmodlil zvroucněl