rychlý příd. (op. pomalý) 1. pohybující se, konající něco, konaný, probíhající s malou potřebou času; spěšný, kvapný 1, chvatný, čerstvý 3: r. posel; r. pracovník; r. kůň; r. člun; r. puls; – r. tanec; r-á jízda; r. krok; r-é tempo; r-á řeč živá; r-é souchotiny; r. vývoj; na rychlo (ps. též narychlo) svolaná porada 2. takový, kt. brzy, ihned nastal n. nastane; okamžitý 2, brzký: r. úspěch; r-á pomoc bezodkladná; r. konec 3. elektr. r-é pojistky rychle přerušující obvod 4. sport. slang. r-á dráha, r. sníh ap. mající kvalitu vhodnou pro dobrý sportovní výkon; přísl. rychle, rychlo v. t.; podst. rychlost v. t.