schodový příd. ke schod: s-é spirály věže (Šal.); s-é malby (Ner.)