seriosní [-óz-], seriózní příd. (ze střlat.) solidní, vážný 1. (o člověku) takový, kt. pojímá věci vážně, opravdově, odpovědně; opravdový 3: s. člověk; s. vědec; neseriózní obchodník nesolidní, nepoctivý; s. časopis 2. svědčící o vážném, opravdovém pojímání věcí, zejm. něj. činnosti: mít s. vystupování; s. práce svědomitá, poctivá; neseriózní obchod; přísl. seriosně, seriózně: s. jednat, přistupovat k práci; podst. seriosnost, serióznost, -i ž.