sexus, sex, -xu m. (6. j. -u) (z lat.) kniž. pohlavní pud