siemens [sí-], -u m. (6. j. -u) fyz. jednotka elektrické vodivosti, převrácená hodnota ohmu, zn. S (nazv. podle něm. fyzika Wernera Siemense)