siný příd. kniž. světle modrý (do šeda n. do fialova); namodralý: popelavě s-á obloha; s. svit blesku bledý; ústa s-á nad mrtvolu (Erb.) sinalá; S-é moře (zast.) Jaderské; bot. hřib s.; zool. cejn s.; zpodst. *sino, -a s. kniž.: letím k srpečku měsíce do sina (Pujm.); přísl. sině kniž.: s. bledá tvář (Staš.) sinale; podst. sinost, -i ž. kniž. (Zey.)