sinusoida [-o-i-], řidč. sinoida, -y ž. geom. křivka znázorňující průběh funkce sinus; sinová křivka