slup, -i ž. ryb. žlab na chytání ryb (zprav. úhořů) vkládaný do jezu: Na slupi ulice v Praze