spotřebiště, s. (2. mn. -šť) řidč. místo spotřeby: doprava energie ke s-i; na Rusko obrácena pozornost jako na ohromné s. (Z. Nej.)