startovati ned. i dok. 1. sport. začínat, začít závodní jízdu, běh: dobře, pozdě s.; přen. publ. s. do pětiletky 2. let. vzlétat, vzlétnout 3. sport. publ. účastnit se závodu: s. na olympiádě; s. za dorost 4. motor. (co) uvést, uvádět (motor) v chod; spouštět