stimulus [sty-], řidč. stimul, -lu m. (6. j. -u) (z lat.) kniž. podnět, pobídka: jeho tvorba byla s-em k dalším dílům; ekonomické s-y; životní stimul (Štoll)