strýk (Heyd.), stryk (Bezr., Glaz. aj.), strýko, stryko (Preis.), -a m. nář. a sloven. strýc, strýček: vypravuj, strýko (Hol.)