stress, -u m. (6. j. -u) (z angl.) 1. geol. orientovaný tlak v kůře zemské 2. med. zátěž, soubor podnětů působících nadměrně na organismus; stressový příd. k 2: med. s. stav; s-á situace