strunga, -y ž. sloven. (z rum.) ohrada, v kt. jsou ovce shromážděny před dojením (Něm.)