suchý příd. (2. st. sušší) 1. jsoucí bez vody n. jiné tekutiny, bez vláhy (op. mokrý): s-á cesta; s-é počasí bez dešťů; s. podzim; s. rok bez srážek, bezdeštný; s. potok vyschlý; s-á rána nemokvající; s. kašel bez hlenů; s. mráz bez sněhu, holomráz; utřít podlahu do s-a; zametat na s-o (ps. též nasucho) bez navlhčení; ust. spoj. s-á země pevnina 1, souš I; přejít přes potok s-ou nohou po suchu; nezůstala na něm s-á nit promokl až na kůži; nenechat na někom ani nit s-ou důkladně ho pomluvit; ani oko nezůstalo s-é všichni plakali; vyřídit něco s-ou cestou bez dlouhého projednávání, krátce; vyjít s něčím na s-o (ps. též nasucho) naprázdno; zhrub. seděl v hospodě se s-ou hubou, ob. po s-u, na s-u (ps. též nasuchu) bez pití a bez jídla, bez pohoštění; zhrub. s-ou hubou přišel o peníze (Tyl) zkrátka; odejít se s-ou hubou, utřít (si) s-ou hubu nic z toho nemít, nic nedostat, nepochodit; nemel na s-o (ps. též nasucho) zbytečně nemluv; veř. spr. s-é razítko vlisované do papíru (bez barvy); chem. s-á cesta analytický postup bez převedení do roztoku; fyz., chem. s-á destilace, za sucha (ps. též zasucha); elektr. s. článek, akumulátor neobsahující kapalný elektrolyt; tech. s. led; zbož. řidč. s. líh tuhý; horn. s-á úprava uhlí prováděná bez užití vody n. j. kapaliny; stav. s-á omítka směs přísad do omítky bez vody; výtv., polygr. s-á jehla; meteor. s-é podnebí s větším vypařováním vody, než jsou srážky, aridní; zeměp. s-á oblast aridní; sport. (u zimních a vodních sportů) s-á příprava prováděná mimo sezónu v tělocvičně; zeměd. stání na s-o (ps. též nasucho) období před otelením, kdy kráva nedojí; círk. s-é dni kvatembrové 2. jsoucí bez vnitřní vláhy, bez svěžesti (op. čerstvý 1): s-á větev; s. plod pampelišky; s. strom uschlý, zaschlý; ust. spoj. stavět s-ou vrbu, s-é vrby dělat stojky; řidč. hrát na s-é dřevo na housle; zast. s-á hubička nucená, příbuzenská; zhrub. nevydělá si ani na s-é z nosu (Otč.) vůbec nic 3. ničím nenamazaný, nepotřený; neobsahující žádný tuk: žít o s-ém chlebě; jíst s-é brambory; – s. krém nemastný; vin. s-á vína neobsahující cukr 4. hubený 1, kostnatý 2: vysoký, s. člověk; je s. jako louč, jako lunt (Něm.); s. koník (Jir.); zast. ob. a nář. ust. spoj. s-á nemoc souchotiny; mít s-ou nemoc, přen. nemít peníze; s-é lámání, loupání revmatismus 5. jsoucí bez příkras; strohý 2, čirý 2, pouhý 2; střízlivý 2: s-é číslice; s-á fakta; s-á gramatika; s. výklad, sloh suchopárný 2, nezáživný; s. patron nudný; – s. humor 6. působený třením n. nárazy něčeho uschlého, vyschlého, šustivě, chrastivě znějící: s-é zaklepání taktovkou; s. šelest hoblin (K. Čap.); s. třesk revolveru; s. hlas nezvučný; přísl. k 1, 2, 4---6 suše: s. se hojit nasucho; – řidč. mateřídouška s. voněla (Rais); – řidč. byl postavy s. kostnaté (Ner.); – jednat byrokraticky s.; s. poznamenat; – s. harašit; sucho: na polích je s., na mezích nejsušeji; mít s. v krku vyprahlo; podst. suchost v. t.; v. též sucho, nasucho, nasuchu, vsuchu, zasucha