surrealista [sy-], -y m. (1. mn. -é) stoupenec surrealismu; nadrealista; surrealistický [-ty-] příd.: s-á poezie; s-é období; přísl. surrealisticky