též přísl. poněk. kniž. a obl. mor. také 1, rovněž 1, stejně, i I 3: letní přešel čas, podzim i zima t. (Mácha); co jsme řekli o něm, platí t. o vás; v co věříme dnes, t. zítra provedem (Wolk.)