takže sp. podřadicí účinková uvozuje podřízenou větu, kt. vyjadřuje následek vyplývající z obsahu věty řídící: pršelo, t. jsme nemohli ven; přišel pozdě, t. všechno neslyšel; v. též tak I