talium [tá-], thalium, -ia s. (z lat. driv. řec.) chem. prvek ze skupiny vzácných kovů, zn. Tl; taliový, thaliový příd.