taluta, -y ž. (z fr.) nář. příkop 1 (podél silnice): t-mi protékala voda (Kapl.); talutový příd.