*teraz přísl. (sloven.) teď, nyní: t. vám chci ukázat náš poklad (Něm.)