textovati ned. i dok. 1. řidč. (co) sestavovat, sestavit text (ve význ. 1): t. zákon formulovat *2. (co; ~) vykládat, vyložit text (ve význ. 1): trojí rozdílné spisu tohoto textování (Pal.)