totiž (zast. a zř. totižto Wint., K. Čap.) přísl. vysvětluje, blíže určuje n. řidč. omezuje: znám ho dobře, je to t. můj spolužák; mluví dobře rusky, byl t. rok v SSSR; přečtěte si první stránku, t. jen dva odstavce respektive