tretra, -y ž. (zprav. mn. tretry, -ter ž. a též -trů m.) (z něm.) kožený sport. střevíc, zprav. opatřený hřeby: běžecké, vrhačské tretry